O nas

Koncepcja nauczania ustawicznego w medycynie (CME) ma swoje początki w latach 70-tych XX wieku. Europejska Akademia Anestezjologii rozumiejąc wagę tego procesu w kształtowaniu wysokiej jakości w przebiegu udzielania świadczeń zdrowotnych w anestezjologii powołała do życia strukturę organizacyjną, która w Europie przygotowała program kursów doskonalących i przypominających w ramach Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii. Początkowo kursy FEEA zarezerwowane były dla małego grona państw Europy Zachodniej, a właściwie krajów starego Beneluksu. Liderem inicjatywy edukacji w oparciu o kursy tematyczne w anestezjologii był profesor Johan Spierdijk z Leiden (Lejda) w Holandii, który doprowadził w 1986 roku do zarejestrowania pierwszej w Europie Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii (Foundation for Education in Anaesthesiology – FEEA), która otrzymała od Wspólnoty Europejskiej (EC) wysokiej wartości grant na rozwijanie inicjatywy CME w pozostałych krajach E C. Idea FEEA błyskawicznie została zaakceptowana przez Francję, Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Grecję i Portugalię.

Szkolenie ustawiczne było oczekiwane także poza krajami CE, a od 1995 roku poza UE, co skutkowało powołaniem pierwszego ośrodka FEEA w Europie Środkowo-Wschodniej w Poznaniu w 1995 r. Otwarcia Centrum FEEA w Poznaniu dokonał prof. Johan Spirdijk wraz z prof. Witoldem Jurczykiem. Miejscem obrad i szkolenia był ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Kierskim w Kiekrzu pod Poznaniem. W kilka lat później pierwszy Dyrektor Centrum Regionalnego FEEA w Poznaniu prof. Witold Jurczyk przekazał uprawnienia do otwarcia kolejnego regionalnego ośrodka FEEA w Polsce Katedrze Anestezjologii UJ w Krakowie, a konkretnie Panu Profesorowi Januszowi Andresowi. Wówczas także kursy FEAA rozlały się na wszystkie kontynenty i stały się dla anestezjologów powszechnie dostępne. W roku 2005, kiedy to ukonstytuowało się Europejskie Towarzystwo Anestezjologów (ESA) nazwę FEEA przekształcono w CEEA (Committee for European Education in Anaesthesiology), który rozwinął listę dydaktyczną proponowanych kursów z pięciu do sześciu.

EEA jest także związane z inicjatywą recertyfikowania dyplomów specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w oparciu o ukończenie cyklu sześciu kursów. W związku z tym, że recertyfikacja dyplomów specjalisty wydaje się być nie unikniona, czy to w formie egzaminów, jak to ma miejsce w niektórych krajach UE, czy też poprzez kursy CEEA poprzez test samoewaluacji po każdym odbytym kursie, wydaje się, że zasadnym jest aktywne uczestniczenie w tej inicjatywie edukacyjnej. Zachęcam zatem do kontynuowania szkolenia w Regionalnym Centrum CEEA w Poznaniu, gdyż udział naszych kursach i certyfikowanie tego udziału poprzez odpowiednie dokumenty UE i ESAIC może skutecznie pozwolić na uzyskanie przedłużenia ważności dyplomu specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Zarząd