ceea feea
Strona główna O Fundacji
O Fundacji

W dniu 6 stycznia 2010 r. aktem notarialnym została powołana fundacja o nazwie: Europejska Fundacja ds. Szkolenia w Anestezjologii (skrót CEEA). Fundacja uzyskała wpis do KRS o numerze: 0000347155.

Celem działalności Fundacji wg zapisów Statutowych są:

§3.

 

Celem Fundacji jest ochrona zdrowia, a w szczególności:

 • działanie na rzecz rozwoju służby zdrowia i ochrony zdrowia, poprzez wdrażanie Ustawicznego Kształcenia Podyplomowego (CME – Continuing Medical Education);
 • integracja polskiego i zagranicznego środowiska lekarzy anestezjologów oraz pielęgniarek anestezjologicznych;
 • popularyzowanie w środowisku medycznym aktualnego krajowego i zagranicznego dorobku w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej;
 • działanie na rzecz rozwoju wiedzy i doświadczenia polskiego i zagranicznego środowiska anestezjologicznego, prowadzenie badań naukowych, edukacja;
 • wspomaganie i promowanie inicjatyw w zakresie rozwoju anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, a także podnoszenie standardów w anestezjologii i intensywnej terapii;

 

Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez:

 

§4.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego lub finansowego w zakresie celów Fundacji,
 • organizowanie lub finansowanie programów edukacyjnych, spotkań, sympozjów, wykładów, konferencji, szkoleń, kursów;
 • redystrybucję otrzymanych dóbr w szczególności pomocy naukowych i materiałów edukacyjnych;
 • organizowanie i prowadzenie akcji popularyzatorskich;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z osobami lub instytucjami zainteresowanymi celami Fundacji;
 • zarządzanie funduszami i programami służącymi realizacji celów Fundacji, powierzonymi przez inne instytucje;
 • prowadzenie instytucji, programów integrujących polskie i zagraniczne środowiska medyczne;
 • współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami lub osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.

Obszarem działania Fundacji jest cała Polska.

Ustawiczne Kształcenie Podyplomowe jest realizowane przede wszystkim poprzez organizowanie kursów szkoleniowych dla anestezjologów wg programu CEEA.

Siedziba Fundacji: 62-021 Paczkowo, ul. Sokolnicka 56

Tel. 510 043 550

Strony internetowe: www.ceea.org.pl

Adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KRS: 0000347155

NIP 7773146100

REGON 301341024

Konto multiBank 06 1140 2017 0000 4402 1116 8442

 

ceea_advert2Materiały do pobrania