ceea feea
Strona główna Kursy CEEACEEA zawiesza organizowanie kursów do odwołania.

 
Zasady uczestniczenia w Kursach
 1. W Kursach mogą uczestniczyć osoby mające zamiar rozpocząć specjalizacje z anestezjologii i intensywnej terapii, które taką specjalizację rozpoczęły oraz które ją już posiadają.
 2. Aby ukończyć cały cykl szkolenia trzeba odbyć sześć Kursów o następujących tematyce:
  • Układ oddechowy i klatka piersiowa, anestezja w chirurgii klatki piersiowej
  • Układ sercowo-naczyniowy
  • Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krwiolecznictwo
  • Matka i dziecko, reakcje uboczne i niepożądane
  • Neurologia, neuroanestezja , anestezja regionalna, terapia bólu
  • Znieczulenie w różnych dyscyplinach zabiegowych oraz znieczulenie w aspekcie ciężkości stanu chorego oraz organizacji systemu znieczulenia w trybie jednodniowym.
 3. Cykl szkoleniowy można rozpocząć od dowolnego Kursu.
 4. Poszczególne kursy można odbywać w jakimkolwiek Ośrodku mającym akredytację CEEA. 5.
 5. Aby otrzymać dyplom ukończenia całego Cyklu należy przedstawić dyplomy ukończenia poszczególnych Kursów.
 6. W przypadku ukończenia wszystkich Kursów w Ośrodku Bydgosko-Poznańskim ma potrzeby przedstawiania dyplomów.
 
ceea_advert2Materiały do pobrania