Przejdź do treści

Medycyna okołooperacyjna

Program kursu

Za udział w kursie przysługuje 30 punktów edukacyjnych.

8.05.2024 (środa)

7:00-8:00 Rejestracja

8:00 – otwarcie (Krzysztof Kusza)
8:15-9:45 Poradnia premedykacyjna – organizacja i zadania; Zespoły Wczesnego Reagowania (ZWR) (Michał Burszewski)
9:45-10:30 Znieczulenie chorych w wieku podeszłym (Anna Kluzik)

10:30-10:45 przerwa kawowa

10:45-12:15 Wybrane zagadnienia znieczulenia w torakochirurgii (Szymon Białka)
12:45-14:15 Znieczulenie u chorych w chirurgii naczyniowej klasycznej i endowaskularnej (Paweł Sobczyński)

14:15-15:15 przerwa obiadowa

15:15-16:00 Trudne drogi oddechowe – algorytmy, zalecenia (Tomasz Gaszyński)
16:00-17:30 Znieczulenie u chorych otyłych i w bariatrii (Tomasz Gaszyński)
17:30-19:00 Monitorowanie czynności życiowych u chorych znieczulanych do zabiegów operacyjnych wykonywanych techniką robotyczną i laparoskopową w obrębie jamy brzusznej (Jolanta Cylwik)

19:00-20:30 Warsztaty – monitorowanie hemodynamiczne

9.05.2024 (czwartek)

8:00-9:30 Znieczulenie w chirurgii stawów biodrowego i kolanowego. Znieczulenie w chirurgii barku (Paweł Pietraszek)
9:30-11:00 Niezamierzone wychłodzenie śródoperacyjne – mechanizmy,
następstwa, zapobieganie i leczenie (Bartosz Horosz)

11:00-11:15 przerwa kawowa

11:15-12:45 Znieczulenie do zabiegów chirurgii szczękowo-twarzowej (Robert Włodarski)
12:45-14:15 Znieczulenie w wybranych chorobach endokrynologicznych: Znieczulenie do adrenalektomii. Znieczulenie do operacji tarczycy. Znieczulenie do operacji przysadki mózgowej (Robert Włodarski)

14:15-15:15 przerwa obiadowa

15:15-16:00 Znieczulenie ogólne całkowicie dożylne (Katarzyna Sierakowska)
16:00-17:30 Znieczulenie do zabiegów chirurgii robotycznej (Katarzyna Sierakowska)
17:30-18:15 Prehabilitacja (Tomasz Banasiewicz)
18:15-19:45 Znieczulenie u chorych na nowotwory złośliwe (Małgorzata Symonides)

20:00 kolacja

10.05.2024 (piątek)

8:00-8:45 Znieczulenie pacjentów po transplantacji narządów do innych zabiegów (Janusz Trzebicki)
8:45-10:15 Znieczulenie pacjenta do przeszczepienia nerek, trzustki i wątroby (Janusz Trzebicki)

10:15-10:30 przerwa kawowa

10:30-12:00 Organizacja i znieczulenie w chirurgii jednego dnia (Tomasz Napiórkowski)
12:00-12:45 Monitorowanie dynamiki krążenia podczas znieczulenia ogólnego do rozległych zabiegów operacyjnych w obrębie jamy brzusznej (Łukasz Krzych)
12:45-13:30 Majaczenie w okresie pooperacyjnym (Łukasz Krzych)

13:30-14:30 przerwa obiadowa

14:30-15:15 Zarządzanie krwią pacjenta i preparatami krwi podczas znieczulenia (Łukasz Krzych)
15:15-16:00 Postępowanie okołooperacyjne i znieczulenie chorego z zespołem kruchości (Łukasz Krzych)
16:00-18:30 Znieczulenie pacjentów uzależnionych od opioidów, marihuany
oraz alkoholu (i innych substancji)
Monitorowanie głębokości zwiotczenia i głębokości znieczulenia ogólnego
Sedacja okołoproceduralna, wyzwania i dylematy
Niedokrwistość jako podstawowy problem medycyny okołooperacyjnej
(Marcin Wąsowicz)

18:30 – zakończenie i rozdanie dyplomów